Ambulante Begeleiding Jeugd

Generalistisch GGZ – Jeugd

Care Forward biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun verzorgers met een (niet-westerse) migratieachtergrond. De professionals bieden ondersteuning in de eigen thuisomgeving en/of op school. Voor jeugdigen kan het ingewikkeld zijn om in twee culturen op te groeien. De jeugdigen die begeleiding kunnen moeilijkheden ervaren op diverse leefgebieden, zoals gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en problemen op school of kunnen zich onbegrepen voelen. Vaak is er sprake van kindeigenproblematiek, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Tijdens het bieden van begeleiding wordt ook aandacht besteed aan de opvoedvaardigheden van de verzorgers. Het doel van de begeleiding is om een stabiele, veilige opvoedklimaat en omgeving te creëren voor de jeugdige, zodat de jeugdige zich verder kan ontwikkelen. De professionals houden rekening met de culturele factoren en zorgen dat de begeleiders een passende match zijn voor de jeugdige en opvoeder. Het ontwikkelen van een vertrouwensband en begrepen voelen zijn belangrijk.   

 

Binnen Care Forward wordt zowel individuele begeleiding basis als individuele begeleiding specialistisch geboden, afhankelijk van de complexiteit en meervoudigheid van de problematiek.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124