Ambulante Gezins- en Opvoedondersteuning 

Ambulante Gezins- en Opvoedondersteuning

De jeugdprofessionals van Care Forward begeleiden ouders en verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen, met oog op de culturele achtergrond, normen en waarden van de betrokken gezinnen. Deze vorm van opvoedingsondersteuning heeft tot doel ouders te helpen bij het begrijpen en aanleren van opvoedvaardigheden, het verbeteren van de ouder-kindrelatie en het bevorderen van een gezonde en veilige opvoedingsomgeving. Binnen gezinnen met een (niet-westerse) migratieachtergrond kunnen er andere opvoedstijlen aan de orde zijn die we niet in Nederland gewend zijn. De professionals binnen Care Forward vormen de brug tussen de verschillende culturen en zoeken samen met verzorgers naar opvoedvaardigheden die passen bij de culturele achtergrond van het gezin en die zich binnen de kaders bevinden van een veilig pedagogisch opvoedklimaat en -omgeving.

 

Binnen Care Forward wordt zowel gezins- en opvoedondersteuning basis als gezins- en opvoedondersteuning specialistisch geboden, afhankelijk van de complexiteit en meervoudigheid van de problematiek.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124