COA Ter Apel 

COA Ter Apel – Gemeente Westerwolde

In samenwerking met Gemeente Westerwolde en COA Ter Apel voeren wij maatschappelijk werk en jeugdhulp uit op het terrein van COA Ter Apel. Wij helpen en ondersteunen de bewoners van 0 tot 100 jaar van de procesopvanglocatie (pol), die ondersteuning nodig hebben op het gebied van welzijn, opvoeden & opgroeien. In samenwerking met de ketenpartners vormen wij de eerstelijnszorg en -ondersteuning die wordt geboden voordat gespecialiseerde zorg nodig is. 

 

Middels onze werkzaamheden kunnen we snel en laagdrempelig ondersteuning bieden. Onze werkzaamheden hebben als doel om situaties vroegtijdig te signaleren, het welzijn van bewoners te bevorderen en situaties in een vroeg stadium aan te pakken voordat ze ernstiger worden. Indien de bewoners specialistische ondersteuning nodig hebben, kunnen onze professionals doorverwijzen. Onze begeleiders spreken diverse talen en kennen de culturen die ze tegenkomen. Op deze manier kan er snel contact worden gemaakt en verbinding worden gemaakt met de bewoners.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124