Ambulante ondersteuning Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Ambulante ondersteuning

Volwassenen met een migratieachtergrond kunnen rekenen op professionele hulp van Care Forward. Care Forward biedt individuele begeleiding met een cultuursensitieve benadering. Dit houdt in dat de culturele factoren vanaf het begin worden meegenomen in het hulpverleningstraject. Er wordt binnen het sociaal netwerk van Care Forward gekeken naar welke culturele hulpmiddelen er ingezet kunnen worden om doelen van het individu te behalen. Care Forward kan worden ingezet bij het ervaren en/of voorzien van moeilijkheden op diverse leefgebieden bij de begeleiding van deze doelgroep.

Aangesloten bij