Diagnostiek

Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Diagnostiek

Wat is het?
Diagnostiek is een manier van onderzoek doen om erachter te komen wat er speelt bij een kind en hoe dit opgelost kan worden of hoe hiermee omgegaan kan worden.

 

Waarvoor dient het?
Een diagnostisch onderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van de sterke kanten van een kind, maar ook om te kijken waar eventuele aandachtspunten zijn. Zo kunnen we een kind zo goed mogelijk helpen en gerichte adviezen geven aan ouders.  Bijvoorbeeld advies over de opvoeding, ontwikkeling of ondersteuningsbehoefte thuis en op school.

 

Hoe ziet zo’n onderzoek eruit?
Voordat het onderzoek start krijgt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijkt de psycholoog samen met u naar wat er aan de hand is, wat de onderzoeksvraag is en wat het gewenste resultaat zou zijn. Tijdens dit gesprek is het belangrijk dat u eerlijk en open bent, zodat de psycholoog genoeg informatie heeft om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

Na het gesprek zal de psycholoog met u overleggen over het onderzoek dat plaats zal vinden. De psycholoog zal uitleggen wat de indicatie is en welke testen uitgevoerd zullen worden en zal er een afspraak gemaakt worden voor een onderzoeksdag. Sommige onderzoeken kunnen 2 tot 3 uur duren en kunnen meerdere dagdelen duren.

Tijdens het onderzoek neemt de psycholoog testen af zoals een IQ test, vragenlijst en een tekenopdracht. Hier hoeft u niet bij aanwezig te zijn. Ook kan de psycholoog een schoolobservatie inzetten. Tijdens een schoolobservatie gaat de psycholoog om iemand anders in de klas zitten om te observeren hoe het kind zich gedraagt op school. Ook voert degene gesprekken met docenten om te kijken hoe het kind het doet op school en of op school handelingsverlegen is. Hiermee krijgt de psycholoog meer inzicht in het gedrag van het kind, zodat een zo goed mogelijk advies gegeven kan worden.

 

Vooraf aan het onderzoek
Vooraf aan het onderzoek is het belangrijk dat het kind genoeg nachtrust heeft gehad en goed heeft gegeten. Het is aan te raden om voor het onderzoek niets intensiefs met uw kind te doen omdat het effect kan hebben op het onderzoek.

 

Na het onderzoek
Na het onderzoek zal uw kind waarschijnlijk moe zijn van al het concentreren dus is het aan te raden om nadien het kind goed te laten uitrusten. Het kind kan misschien gaan piekeren over de resultaten van de testen. Als u dit merkt probeer het kind gerust te stellen.

Na ongeveer 3 weken zal de psycholoog met u een afspraak maken om de resultaten te bespreken. Tijdens dit gesprek krijg u adviezen die gebaseerd zijn op de onderzoeksvraag. Adviezen kunnen variëren zoals bijvoorbeeld wat u met uw kind thuis kan doen voor een betere ontwikkeling en/of advies voor een bepaalde ondersteuningsbehoefte op school. Het is aangeraden om deze adviezen na te leven om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Mocht een vervolgonderzoek nodig zijn omdat het nog niet duidelijk is wat er aan de hand is, dan kan de psycholoog in overleg met u een aanvullend onderzoek uitvoeren. Het kan ook voorkomen dat na het onderzoek blijkt dat psychologische behandeling nodig is om het kind verder te helpen; ook dit wordt in overleg met u gedaan. De psycholoog zal u dan uitleggen waarom het nodig is.

Aangesloten bij