Ambulante gezinsbegeleiding
Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Ambulante gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezinsgerichte benadering. Het opgroeien van een kind in een veilige omgeving staat hierin centraal. We richten ons op het opbouwen van een vertrouwensband met ouder en kind, het hervinden van de kracht van de ouder, begrip voor de culturele achtergrond van het gezin en het vinden van een balans tussen de culturele achtergrond van het gezin en de Nederlandse cultuur.

 

Wat biedt gezinsbegeleiding nog meer:

  • Het aanleren van de basis opvoedvaardigheden;
  • Het signaleren van de sterke- en zorgpunten in het gezin;
  • Het scheppen van een veilige en vertrouwde omgeving.

Aangesloten bij