Jongeren begeleiding
Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Ambulante ondersteuning jeugd

Een goede vertrouwensband tussen begeleider en jeugdige is essentieel bij het begeleiden van jeugdigen met een migratieachtergrond. Jeugdigen lijken het erg belangrijk te vinden dat er een goede klik is tussen hen en de begeleider. Care Forward biedt professionele hulp (jeugdprofessionals met een SKJ-registratie) voor migrantenjongeren die op verschillende leefgebieden problemen ervaren. De zorgprofessionals van Care Forward sluiten aan bij de belevingswereld van deze doelgroep en houdt tijdens de begeleiding rekening met de culturele factoren.

Aangesloten bij