Jongeren begeleiding
Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Ambulante ondersteuning

We starten met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om de hulpvragen te verhelderen. Welke doelen wil de cliënt bereiken?

Na het intakegesprek zal er een zorgverlener aan de ondersteuning van de cliënt worden gekoppeld, waardoor de cliënt altijd een vast aanspreekpunt heeft.

De zorgverlener stelt vervolgens in samenspraak met de cliënt (en zijn netwerk) een zorgplan op. In het zorgplan wordt de hulpvraag (of hulpvragen) duidelijk beschreven en waar nodig verder uitgewerkt in deelgebieden. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en vragen van de cliënt. Bij het opstellen van het plan worden duidelijke afspraken gemaakt.

Aangesloten bij