Opvoed ondersteuning
Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Ambulante gezins- en opvoedondersteuning

Opvoedproblematiek kan complex zijn binnen migrantengezinnen. Opvoedvraagstukken binnen deze doelgroep is vaak anders en vraagt om kennis van de cultuur en belevingswereld van het gezin. Gezinnen met een migratieachtergrond kunnen andere opvoedingsstijlen hebben die niet in lijn zijn met wat we in Nederland gewend zijn. Care Forward biedt SKJ-geregistreerde professionele opvoedondersteuning, waarbij een cultuursensitieve benadering wordt toegepast en een veilige opvoedsituatie centraal staat.

Aangesloten bij