Generalistisch GGZ – Jeugd 

Generalistisch GGZ – Jeugd

Care Forward biedt behandeling aan jeugdigen met (of vermoeden van) een psychische of psychiatrische problematiek die moeite ervaren in het dagelijks leven. Generalistische GGZ heeft een brede scope en dekt verschillende psychische en psychiatrische problemen en stoornissen en kan een belangrijke eerste stap zijn om inzichtelijk te maken wat verder nodig is. 

 

De behandeling, uitgevoerd door een orthopedagoog-generalist in combinatie met een begeleider die de taal spreekt en/of de cultuur kent, hebben als doel om de jeugdigen (en/of verzorgers) inzichten te verschaffen en vaardigheden aan te leren. De behandelaar biedt psycho-educatie en doet, indien er vermoedens zijn, onderzoek naar mogelijke onderliggende psychische of psychiatrische problematiek. De behandelaar houdt tijdens de behandeling rekening met de culturele factoren die van invloed kunnen zijn op de gedachtes, emoties, gedragingen van de jeugdigen. Indien nodig, kan de behandelaar advies geven om te verwijzen naar specialistische GGZ.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124