IAG 

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Cultuursensitieve Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is een behandeling voor gezinnen met complexe en meervoudige problemen. Tijdens de behandeling wordt gefocust op het verminderen van gedragsproblemen van kindennren en het vergroten van de opvoedvaardigheden van de opvoeders. De behandelaar hanteert systeemgerichte werkwijze en houdt zich bezig met de communicatie- en interactiepatronen. Er wordt gepoogd om hardnekkige patronen te doorbreken en nieuwe vaardigheden en gedragingen aan te leren aan gezinsleden.

 

Binnen gezinnen met een (niet-westerse) migratieachtergrond zijn er (mogelijk) andere rollen, communicatie- en interactiepatronen dan binnen gezinnen met geen migratieachtergrond. Om een IAG-traject succesvol af te ronden, is het van belang dat de behandelaren bewust zijn van deze culturele (en religieuze) verschillen. Daarnaast zijn er binnen gezinnen met een (niet-westerse) migratieachtergrond vaak taalbarrières aanwezig. De behandelaren binnen Care Forward houden rekening met deze verschillen en passen hun systemische werkwijze aan binnen het eigen culturele kader van het gezin.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124