Maatwerk 

Maatwerk

De asielprocedure in Nederland kan complex zijn. In de afgelopen jaren is het aantal asielaanvragen in Nederland toegenomen. In sommige gevallen hebben asielzoekers (nog) geen of beperkte toegang tot diensten zoals begeleiding, gezondheidszorg en andere voorzieningen. Care Forward zet zich in voor deze doelgroep en ondersteunt ketenpartners zoals het Centrale Orgaan opvang asielzoekers (COA) waar nodig. De kennis en expertise in het ondersteunen en begeleiden van mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond maakt Care Forward een passende partner.

Aangesloten bij

Advies, casus bespreken of aanmelden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Liever iemand direct aan de lijn? Bel: 0164-743 124