Wij ondersteunen
mensen met een migratieachtergrond.

Missie

Care Forward heeft de missie om mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen, zodat zij beter in staat zijn om aan de maatschappij deel te nemen. Hierbij kan het gaan om nieuwkomers, maar ook om mensen/gezinnen die al langer in Nederland wonen. Care Forward zet zich in voor mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij hun integratie- en participatieproces.
Wij begeleiden onze cliënten op maat naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van een ieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen, en met respect voor de medemens. Middels onze cultuur sensitieve werkwijze bouwen wij, met net die extra deskundigheid, verder aan een veilige en stevige basis richting een zelfstandige en succesvolle toekomst. Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven onderneming zijn die voor zo groot mogelijke betekenis is voor de mensen die wij begeleiden.

Visie

Nederland kent een rijke verzameling van verschillende culturen. Van oudsher staan we bekend om onze tolerantie. In de praktijk merken we echter dat culturele verschillen ook kunnen leiden tot onbegrip. Care Forward wil de brug zijn om bewustwording, inzicht en respect te creëren voor de culturele waarden en normen van de ander. Dit doen wij door in gesprek te gaan en aan te sluiten bij de leefwereld van zowel onze cliënten (mensen met een migratie-achtergrond) als de denkkaders van onze samenwerkingspartners. Door de verbinding te leggen ontstaat er wederzijds begrip en onderling vertrouwen. Vanuit deze basis gaan we samen op zoek naar de ondersteuningsvraag om vervolgens passende zorg te bieden. Dit met als uiteindelijke doel dat onze cliënten volwaardig en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving.

 

Binnen Care Forward hechten wij veel waarde aan de volgende uitgangspunten:

 

  • Wij staan voor verbinding: de brug tussen verschillende culturen
  • Wij hebben een oprechte belangstelling voor de persoon, cultuur en religie
  • We hebben oog voor de veiligheid van onze cliënten, zijn/haar netwerk, samenwerkingspartners en medewerkers
  • Wij zijn een stabiele partner waar je op kunt vertrouwen
  • Wij zijn een lerende werkomgeving met korte interne lijnen

Aangesloten bij