Wij ondersteunen
mensen met een migratieachtergrond.

Missie

Care Forward heeft de missie om mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen, zodat zij beter in staat zijn om aan de maatschappij deel te nemen. Hierbij kan het gaan om nieuwkomers, maar ook om mensen/gezinnen die al langer in Nederland wonen. Care Forward zet zich in voor mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij hun integratie- en participatieproces.

Visie

In Nederland leven we in een pluriforme samenleving. Mensen met een migratieachtergrond kunnen in hun dagelijks leven moeilijkheden ondervinden om zich in de Nederlandse maatschappij staande te houden. Problemen kunnen zich op verschillende leefgebieden voordoen. Soms heeft iemand even een tijd steun nodig om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Care Forward biedt deze ondersteuning.

Iedereen heeft behoefte aan het gevoel erbij te horen en zich thuis te voelen. In de praktijk zien wij dat culturele verschillen kunnen leiden tot onbegrip. Wij zijn gedreven professionals die een brug weten te slaan tussen de verschillende culturen die onze samenleving rijk is. Wij gaan de dialoog aan, zodat er meer begrip en sympathie tussen mensen ontstaat.

Care Forward kent de WIJ-cultuur. Deze WIJ-cultuur kan soms haaks staan op belangrijke waarden die in de Nederlandse maatschappij centraal staan, zoals individualisme en eigen verantwoordelijkheid. Wij reiken mensen met een migratie achtergrond – die veelal waarde hechten aan de WIJ-cultuur – handvatten aan om een eigen weg te banen binnen de Nederlandse maatschappij. Care Forward zet mensen in hun kracht, zodat zij volwaardig kunnen participeren in onze samenleving.

Aangesloten bij