Wij zetten ons in voor een multiculturele samenleving.

Ontdek onze diensten

Ambulante ondersteuning volwassenen

Volwassenen met een migratieachtergrond kunnen rekenen op professionele hulp van Care Forward.

Ambulante begeleiding jeugd

Een goede vertrouwensband tussen begeleider en jeugdige is essentieel bij het begeleiden van jeugdigen met een migratieachtergrond.

Ambulante gezins- en opvoedondersteuning

Opvoedproblematiek kan complex zijn binnen migrantengezinnen. Opvoedvraagstukken binnen deze doelgroep is vaak anders en vraagt om kennis van de cultuur en belevingswereld van het gezin.

Psychosociale ondersteuning statushouders

Care Forward biedt psychosociale ondersteuning aan statushouders.

Aangesloten bij