Wij zetten ons in voor een multiculturele samenleving.

Ontdek onze diensten

Ambulante ondersteuning

We starten met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om de hulpvragen te verhelderen.
Welke doelen wil de cliënt bereiken?

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezinsgerichte benadering. Het opgroeien van een kind in een veilige omgeving staat hierin centraal.

Jongeren begeleiding

Wij staan klaar voor de jongeren die in hun dagelijks leven begeleiding nodig hebben. Dat kan variëren van wat extra hulp bij sommige dingen die ze moeilijk vinden tot intensieve ondersteuning.

Opvoed ondersteuning

De opvoedondersteuning is gericht op ouders die vragen en/of zorgen hebben over de opvoeding van hun kind.

Psychosociale ondersteuning statushouders

Care Forward biedt psychosociale ondersteuning aan statushouders.

Diagnostiek

Diagnostiek is een manier van onderzoek doen om erachter te komen wat er speelt bij een kind en hoe dit opgelost kan worden.

Aangesloten bij