Psychosociale ondersteuning statushouders
Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Psychosociale ondersteuning statushouders

De afgelopen jaren zag Nederland een grote instroom van vluchtelingen. Na toekenning van een verblijfsvergunning komen zij als statushouder terecht in één van de Nederlandse gemeenten, waar zij moeten inburgeren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want bij een gedeelte van de vluchtelingen is sprake van psychische problemen. De ervaringen in het land van herkomst, de reis en de vaak nog onzekere, nieuwe situatie maakt dat statushouders een verhoogde kans hebben op psychische klachten. 

 

Care Forward biedt psychosociale ondersteuning aan statushouders. Ons zorgteam bestaat uit een psycholoog en meertalige professionals die uit eigen ervaring weten hoe het is om hier in Nederland een bestaan op te bouwen en welke problemen men hierbij kan ondervinden. Onze professionals kunnen de problemen doorgronden en helpen met het vinden van passende oplossingen. 

 

Psychosociale ondersteuning draagt bij aan:

  • Vroegsignalering van ernstigere problematiek
  • Toeleiding naar passende zorg
  • Versterking van de veerkracht
  • Versterking van het zelf probleemoplossend vermogen

 

Psychosociale ondersteuning bevordert het participatieproces.

Aangesloten bij